Avís Legal

Empresa: Mes k Net Serveis de Neteja, S.L.
CIF: B-43.959.204

Dades registrals: Tom xxx, foli xx i fulla T36xxx
Direcció: C / xxxxx
Població: Reus (43201)
Província: Tarragona
País: Espanya
Telèfon: +0034 600 523 291
Correu electrònic: info@mesknet.cat
WEB: www.mesknet.cat

Aquesta web és propietat de Mes k Net Serveis de Neteja, S.L. i té per objecte facilitar informació general dels serveis que presta l’empresa.

El material contingut en aquesta Web és propietat de Mes k Net Serveis de Neteja, S.L. L’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i / o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de Mes k Net Serveis de Neteja, S.L.

Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web com fotografies , imatges , descripcions, etc. sense autorització expressa de Mes k Net Serveis de Neteja, S.L. Totes les dades incloses en aquesta web tenen caràcter merament informatiu i sense valor contractual.

Qualsevol persona o entitat que desitgi confirmació de les dades aquí publicades haurà de contactar per correu electrònic amb Mes k Net Serveis de neteja, S.L., a l’adreça: info@mesknet.cat

Quan sol·liciti informació per correu electrònic les seves dades personals s’incorporaran a una base de dades i es consideraran confidencials. Seran utilitzades exclusivament per informar sobre projectes, ofertes, productes, etc. comercialitzats o gestionats per Mes k Net Serveis de Neteja, S.L. No obstant si vostè no desitja seguir rebent cap informació, es pot adreçar a info@mesknet.cat demanant l’eliminació dels mateixos de l’esmentada base de dades tal com s’especifica en la nostra política de privacitat.

Tot el contingut en el lloc, tant el text com les gràfiques, logotips, icones, imatges, àudio clips, i programari són propietat de Mes k Net Serveis de Neteja, S.L. La reproducció, modificació, distribució, transmissió, republicació, exhibició o execució del que conté el Lloc, sense la deguda autorització per escrit de Mes k Net Serveis de Neteja, S.L. es troba estrictament prohibit.

Es prohibeix expressament a l’usuari modificar, alterar o suprimir, ja sigui en forma total o parcial, els avisos, marques, noms comercials, senyals, anuncis, logotips o en general qualsevol indicació que es refereixi a la propietat de la informació contingut en el lloc d’Internet. Mes k Net Serveis de Neteja, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquest.

En accedir a aquest web s’accepta que MesKNet, S.L. no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquest web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web.